Saltar apartados

Unitats d'Investigació

 

UNITAT 1: Anàlisi estructural i molecular d'organismes

UNITAT 2: Composició, funcionament i restauració d'ecosistemes

UNITAT 3: Ordenació, planificació i gestió del territori

 

Línies actuals d'investigació i previsions de desenvolupament:

Els grups d'investigació de l'IMEM desenvolupen un total de 54 línies d'investigació, que es mostren a continuació agrupades. Les xifres que apareixen al final de cada paràgraf corresponen als principals objectius de l'Institut abordats per cada línia d'investigació. També es descriu gràficament la contribució inicial de cada grup d'investigació a cadascuna de les tres Unitats proposades, així com la previsió d'evolució futura de l'estructura de l'Institut.

 

Luz y retina

UNITAT 1. Anàlisi estructural i molecular d'organismes

· Objectius de la unitat d'investigació.

Objectiu general:

*1.1. Estudi d'organismes i sistemes biològics mitjançant aproximacions moleculars i cel·lulars.

Objectius específics:

*1.1.1. Anàlisi estructural i funcional, a nivell molecular i cel·lular, aplicat a les interaccions entre organismes i amb el medi.

*1.1.2. Anàlisi morfològica i funcional de teixits i òrgans.

*1.1.3. Metodologia per a la detecció molecular en la identificació d'éssers vius.

Objectiu general:gel agarosa syber green

*1.2. Estudis de mecanismes, amb repercussions ambientals, d'organismes i comunitats.

Objectius específics:

*1.2.1. Bases ecològiques i moleculars de les interaccions patogèniques i mutualistes entre organismes.

*1.2.2. Diagnòstic molecular i cel·lular de malalties.

 

· Línies actuals d'investigació i previsió de desenvolupament:

1. Adaptació de cianobacteris al medi: Sistemes de transducció de senyals. bacteris

2. Anàlisi de determinants estructurals i moleculars de l'adaptació halofílica i a altres ambients extrems.

3. Immobilització i modificació d'enzims de bacteris extremòfils.

4. Metabolisme energètic i asimilatiu en Haloarchaea.

5. Anàlisi cel·lular i molecular de respostes de defensa de plantes a estrès biòtic i abiòtic.

6. Proteòmica i genòmica funcional de plantes.

7. Detecció precoç de malalties en plantes.

8. Manera d'acció de patògens i agents de control biològic.

9. Utilització de plantes transgèniques com a model per a l'estudi d'adaptacions al medi.

10. Adaptació dels sistemes visuals de vertebrats als seus ecosistemes. Neuromorfologia comparada.

11. Alteracions moleculars i cel·lulars en malalties neurodegeneratives de la retina. Possible teràpia gènica, amb cèl·lules mare i farmacològica.

12. Identificació molecular i anàlisi genètica comparativa d'organismes procariotes i eucariotes.

13. Traçabilitat molecular d'organismes en ecosistemes.

14. Estudi d'organismes modificats genèticament (OMGs) i introduïts deliberadament en el medi (agents de control biològic i bioremediació).

15. Bioremediació: Bases moleculars i modificació mol·lecular de residus basada en l'ús d'organismes degradadors o tolerants.

 

lavandula

UNITAT 2. Composició, funcionament i restauració d'ecosistemes

 · Objectius de la unitat d'investigació

 Objectiu general:

 * 2.1. Estudi de l'estructura i dinàmica d'ecosistemes.

Objectius específics:

* 2.1.1. Estudi de diversitat ecològica.

* 2.1.2. Biogeoquímica i productivitat d'ecosistemes.

Objectiu general:coral

*2.2. Desenvolupament i avaluació de tècniques de gestió destinades a la conservació d'ecosistemes, optimitzant el seu ús.

Objectius específics:

* 2.2.1. Gestió d'ecosistemes.

* 2.2.2. Restauració de medis degradats, especialment afectats per incendi o erosió.

 

· Línies actuals d'investigació i previsió de desenvolupament:

1. Caracterització de la comunitat microbiana associada a estromatòlits de conques fluvials.

2. Estudi de la microbiota de salines solars.

3. Ecologia de la rizosfera i filoplana: Control biològic de plagues i patògens vegetals.

4. Fongs fitopatògens i endòfits: Biologia i ecofisiologia.

5. Biodiversitat marina: Caracterització taxonòmica i ecològica i aprofitament.

6. Funcionalisme i sostenibilitat d'ecosistemes litorals.

7. Ecologia de sistemes dunars.

8. Oceanografia biològica.

9. Biomassa i productivitat en ecosistemes mediterranis.

10. Balanç d'aigua i nutrients en ecosistemes mediterranis.

11. Ecohidrologia: paper de l'estructura espacial de la vegetació i de les propietats del sòl superficial en els fluxos d'aigua

12. Erosió, estrès hídric i balanç de nutrients en ecosistemes mediterranis.

13. Ecologia del foc. Resposta dels ecosistemes mediterranis al foc. Gestió d'àrees cremades després d'un incendi.

14. Degradació d'ecosistemes.

15. Dinàmica de la vegetació i del paisatge.

16. Ecologia d'invertebrats.

17. Distribució geogràfica i dinàmica poblacional d'aus. Selecció d'hàbitat i ús del territori.

18. Ecologia de vertebrats.

19. Ecologia de modelatge de poblacions.

 

foto aèria

UNITAT 3. Ordenació, planificació i gestió del territori

· Objectius de la unitat d'investigació

 Objectiu general:

* 3.1. Anàlisi dels usos del territori com a expressió de la interacció ser humà-entorn.

Objectius específics:

* 3.1.1. Avaluació de l'impacte ambiental.

* 3.1.2. Aspectes regionals de l'ús de recursos.

* 3.1.3. Processos globals: clima i cicles.fòssils

* 3.1.4. Aportació de solucions viables encaminades a la sostenibilitat dels usos del territori.

Objectiu general:

* 3.2. Estudi holístic del paisatge com a unitat de referència.

Objectius específics:

* 3.2.1. Cartografia i sistemes d'informació geogràfica.

* 3.2.2. Ecologia del paisatge, incloent el seu vessant evolutiu i la influència antrópica.

carcerrín

· Línies actuals d'investigació i previsió de desenvolupament:

1. Tecnologia de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG): Aplicació a l'estudi i gestió integral d'espècies animals i vegetals. [2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 3.2.1]

2. Aplicació de l'Ecologia de paisatge i SIG en la resolució de problemes de gestió territorial lligats a la reutilització d'aigua. [3.1.2, 3.1.4, 3.2.1]

3. Aplicació de tècniques per a millorar la producció i supervivència de plantons en repoblacions.

4. Restauració i conservació d'àrees i ecosistemes degradats.

5. Anàlisi d'agrosistemes de mitja muntanya. Problemes d'abandó de terres.

6. Control biològic d'agents causants de plagues i malalties en plantes, mitjançant la utilització de fongs antagonistes.

7. Producció i formulació de fongs agents de control biològic.

8. Aprofitament en protecció vegetal del quitosà com a subproducte de la pesca.

 


Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464