Saltar apartados

Rosa María Martínez-Espinosa

Rosa Martínez Espinosa DADES PERSONALS

Titular d'Universitat. Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Departament d'Agroquímica i Bioquímica
Correu electrònic: rosa.martinez@ua.es
Telèfon: 965903400 ext.: 1258, 8841
RESEARCHER ID: O-3064-2015; ORCID ID: 0000-0003-2679-135X

23rd European Nitrogen Cycle Meeting

- Breu resum de treball: Anàlisi de determinants estructurals i moleculars de l'adaptació halofílica i a altres ambients extrems. Immobilització i modificació d'enzims de procariotes extremòfils. Enzimologia d'extremòfils. Caracterització de carotenoides. Procariotes extremòfils per a la bioremediació de salmorres. Color en plomatge de fringílids.

- Altres línies d'actuació: Membre del panel d'avaluació de projectes de d'R+D+i per a diverses agències nacionals i autonòmiques. Noves tecnologies per a la docència en educació superior; mobilitat d'estudiants i professorat en educació superior; gestió de pràctiques externes en titulacions universitàries. 

CV abreviat

UNITAT DE RECERCA 1

Anàlisi estructural i molecular d'organismes. 

LÍNIES DE RECERCA

- Enzims i rutes metabòliques de microorganismes (recerca bàsica i aplicada)
- Processos de fermentació de microorganismes a escala laboratori i pilot (recerca bàsica i aplicada)
- Bioremediació i bioacumulació emprant microorganismes (recerca bàsica i aplicada)
-  Transcriptòmica, Proteòmica i Metagenòmica de microorgasnimes (recerca bàsica)
-  Processament downstream per a l'obtenció de biocompostos a partir de biomassa de microorganismes.
- Usos dels biocompostos en aplicacions biotecnològiques i biomèdiques.
- Assajos clínics de biocompostos (recerca bàsica i aplicada)
- Identificació de molècules diana per al diagnòstic i monitoratge de malalties.
- Estadística i lingüística aplicada a processos biològics i processos que empren tecnologies bioquímiques.

GRUP DE RECERCA

Bioquímica Aplicada

PROJECTES DE RECERCA RECENTS
 • “Desnitrificación en haloarqueas: implicaciones en cambio climático y aplicaciones en biorremediación  (RTI2018-099860-B-I00)” Proyecto Retos. Mineco. Investigador principal: Rosa María Martínez Espinosa. Duración: 01/01/2019 hasta 31/12/2021.
 • "Halorqueomedicine. New antioxidant compound to be used in biomedicine". Entitat Financiadora: Generalitat Valenciana. Investigador principal: Rosa María Martínez Espinosa. Entitats participants: Universitat d'Alacant. Durada: 01/01/2016 fins 31/12/2016.
 • “Contribució de les haloarqueas en canvi climàtic, innovació en tecnologies de tractament d'aigües residuals i usos de la biomassa generada” Entitat finançadora: Projecte Reptes. Mineco. Durada: 01/01/2014 fins a 31/12/2017. IP del projecte.
 • "Desnitrificació en haloarchaeas: complexos proteics per a la respiració de nitrat". Entitat finançadora: Consellería d'Educació. Generalitat Valenciana. Investigador principal: Rosa María Martínez Arços. Entitats participants: Universitat d'Alacant. Durada: 01/01/2011 fins a 31/12/2011.
 • "Desnitrificació en haloarchaeas: complexos proteics per a la respiració de nitrat". Entitat finançadora: Vicerectorat de recerca, desenvolupament i innovació de la Universitat d'Alacant. Investigador principal: Rosa María Martínez Espinosa. Durada: 01/07/2010 fins a 30/06/2012.
 • PATENT: Inventors: Rosa María Martínez-Espinosa, María José Bonete Pérez, Paula Martínez Martínez. Títol: Compost a força de membranes cel·lulars liofilitzades. País de prioritat: Espanya. N. de sol·licitud: P200700272 Data de prioritat: 01/02/2007. Entitat titular: Universitat d'Alacant.

  PREMIS

  2015: Premi a l'Excel·lència Docent 2013. Universitat d'Alacant.

  2008: Premi joves emprenedors Bancaixa (Projecte empresarial de Biotecnologia).

  2007: Premi extraordinari de Tesi doctoral.

  2001: Premi Fundeum al millor projecte empresarial de base Biotecnològica.

PUBLICACIONS RECENTS

Repositori Institucional UA: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/162?locale=ca

Capítols de llibre:

 • Aracil-Gisbert S, Torregrosa-Crespo J, Martínez-Espinosa RM. (2018) Recent Trend on Bioremediation of Polluted Salty Soils and Waters Using Haloarchaea. In: “Advances in Bioremediation and Phytoremediation”, pp 63-77 (chapter 4). Editor: Naofumi Shiomi Editorial: Intech. I.S.B.N.: 978-953-51-3958-4.
 • Torregrosa-Crespo J, Esclapez J, Bautista V, Pire C, Gates AJ, Richardson DJ, Vegara A, Camacho M, Bonete MJ, Martínez-Espinosa RM. (2018) Denitrification in Extreme Environments. In “Extremophiles from Biology to Biotechnology”, pp 209-226 (chapter 10). Editor: Ravi V. Durvasula y D.V. Subba Rao. Editorial: CRC Press. Taylor & Francis group. I.S.B.N.: 978-1-4987-7492-5
 • Esclapez J, Bautista V, Torregrosa-Crespo J, Vegara A, Camacho M, Pire C, Bonete MJ, Martínez-Espinosa RM (2018) Extremophile enzymes and biotechnology. In “Extremophiles from Biology to Biotechnology”, pp 227-248 (chapter 11). Editor: Ravi V. Durvasula y D.V. Subba Rao. Editorial: CRC Press. Taylor & Francis group. I.S.B.N.: 978-1-4987-7492-5
 • Torregrosa-Crespo J, Pire Galiana C, María Martínez-Espinosa RM. (2017) Biocompounds from Haloarchaea and Their Uses in Biotechnology. In “New Biocatalysts, Novel Pharmaceuticals and Various Biotechnological Applications”, pp 63-82 (2017). http:// dx.doi.org/10.5772/intechopen.69944. Editor: Haitham Sghaier, Afef Najjari, Kais Ghedira. Editorial: Intech. I.S.B.N. 978-953-51-3570-8
 • García Uribe N, Reig García-Galbis M, Martínez-Espinosa, RM. (2017). New Advances about the Effect of Vitamins on Human Health: Vitamins Supplements and Nutritional Aspects. In: “Functional Food - Improve Health through Adequate Food”, pp: 57-75. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.69122. Editor: Maria Chavarri Hueda. Editorial: Intech. I.S.B.N. 978-953-51-3440-4.
 • Martínez-Espinosa RM, Fernández Álvarez RC, Guerrero M. Título: Cuadernos de ornitología Deportiva: Alimentación. Páginas: 126 (2015). Editores: Javier Más, Miguel Más. Editorial: Cromapress, S.A. I.S.B.N. 978-84-938077-6-4.  D.L.: V-2509-2015
 • Montero Z, Fuentes JL, Rodrigo-Baños M, Torregrosa-Crespo J, Pire CL, Esclapez J, Bautista V, Camacho M, Vilchez C, Martínez-Espinosa RM, Bonete MJ, Garbayo I (2015).  Título: Estrés por salinidad en la producción de bacteriorruberina por la haloarquea Haloferax mediterranei. Páginas: 478-481. Editores: Navas JI, Cordero ML, Cárdenas S. Editorial: IFAPA, SEA. I.S.B.N. 978-84-608-2878-5. D.L. M-32497-2015
 • Bonete MJ, Bautista V, Esclapez J, García-Bonete MJ, Pire C, Camacho M, Torregrosa-Crespo J, Martínez-Espinosa RM (2015) Título: New uses of haloarchaeal species in bioremediation processes. Referencia: En "New Uses of Haloarchaeal Species in Bioremediation Processes". Páginas: 23-49. Editorial: INTECH. I.S.B.N. 978-953-51-4228-7
 • Alonso MA, Pire C, Bautista S, Bordera S, Girela JL, Martínez-Espinosa RM, Santos F, Zubcoff JJ, Pastor IM, Gras L. (2015) Título: Evaluación del Grado de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Referencia: En " XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y cambio". Páginas: 2842-2855. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad. Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-606-8636-1
 • Martínez-Espinosa RM, Alonso Vargas MJ, Barceló Roses R, Ferriz Milán JM, Alonso Puig R (2015). Título: ¿Qué está pasando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Básicas en nuestro sistema educativo? Referencia: En " XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y cambio". Páginas: 1667-1690. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad. Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-606-8636-1
 • Martínez-Espinosa RM, Bonet Jornet A, Alonso MA, Guillena G, Pire C, Zubcoff JJ, Bautista S, JL Girela, Santos F (2015) Título: Reflexiones tras la implantación del Grado en Biología en la UA. Referencia: En " Investigación y Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora Docente". Páginas: 159-179. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad. Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-617-3914-1
 • Martínez-Espinosa RM, Bonet Jornet A, Alonso MA, Bautista S, Girela JL, Guillena G, Pire C, Santos F, Zubcoff JJ. (2014) Título: Seguimiento de la implantación del Grado en Biología. Estrategias para la coordinación docente. Referencia: En " XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad". Páginas: 2762-2770. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad. Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-697-0709-8
 • Martínez-Espinosa RM, Bonet A, Garmendia López I, Sempere Ortells JM, de Juan J, Juan Gallardo A, Galante Patiño E, Bonete Pérez MJ, Juarez M, Martínez-Pinna J, García Martínez J, Maldonado Caro R, Bautista Aguilar S, Cortina J, Pastor López A, González Correa JM, López Llorca LV. (2013) Título: Red 2814: Diseño y coordinación de asignaturas optativas de cuarto curso del Grado en Biología. Referencia: En "La Producción Científica y la Actividad de Innovación Docente en Proyectos de Redes". Páginas: 838-848. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa. Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-695-9336-3
 • Martínez-Espinosa RM, Bonet A, Guijarro D, Guillena G, Zubcoff JJ, Santos F, Alonso MA,  Pire C, Bautista S, de Juan J (2013). Título: Red 2801: Red de seguimiento del Grado en Biología.      Referencia: En " La Producción Científica y la Actividad de Innovación Docente en Proyectos de Redes". Páginas: 775-785. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa.      Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-695-9336-3
 • Esclapez J, Martínez-Espinosa RM, Chocomeli I, Camacho M, Bautista V, Bonete MJ (2013) Título: Revisión del sistema de evaluación en la asignatura Bioquímica del Grado en Enfermería. Referencia: En " XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica". Páginas: 2014-2024. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa. Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-695-8104-9
 • Martínez Espinosa RM, Bonet Jornet, A, Bautista Aguilar S, Casas Martínez JL, Contreras de Vera A, Cortina i Segarra J, Ivorra Pastor I, Jordá Guijarro JD, López Iborra GM, Martín Nieto J, Martínez Mojica FJ, Morales Calderón A, Pire Galiana CL, Sempere Ortells JM, Verdú Faraco JR (2013). Título: Grado en Biología - coordinación de tercer curso.    Referencia: En "Diseño de acciones de investigación en docencia universitaria". Páginas: 720-732. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa. Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-695-6638-1
 • Grané N, Gras L, Bonet A, Martínez-Espinosa RM, Cañaveras JC, Guijarro D, Molina MD, Giménez Casalduero F, Caballero MT, Sempere JM (2013) Título: Seguimiento Grados de Ciencias. Referencia: En "Diseño de acciones de investigación en docencia universitaria". Páginas: 1203-1220. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa. Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-695-6638-1
 • Martinez Espinosa RM, Bonet Jornet A, Grané Teruel N, Alonso Vargas MA, Guillena Townley G, Santos Sanchez F, Zubcoff Vallejo JJ. (2013) Título: Seguimiento del Grado en Biología. Referencia: En "Diseño de acciones de investigación en docencia universitaria". Páginas: 1245-1258. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa. Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-695-6638-1
 • Bonete MJ, Martínez-Espinosa RM, Pire Galiana CL, Esclapez Espliego J, Camacho Carrasco ML (2013) Título: Biochemistry teaching in high academic achievement groups/Docencia de Bioquímica en grupos de alto rendimiento académico (ARA). Referencia: En "Diseño de acciones de investigación en docencia universitaria". Páginas: 2832-2846. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa. Editorial: Universidad de Alicante.     I.S.B.N. 978-84-695-6638-1
 • Martínez-Espinosa RM, Zafrilla B, Nájera C, Selva V, Bonete MJ. (2102) Título: Tratamiento de salmueras empleando haloarchaeas desnitrificantes.    Referencia: En "Nuevas aportaciones al conocimiento de los acuíferos costeros". Páginas:597-605. Editores: López-Geta JA, Pulido Bosch A, Fernández Mejuto M, Ramos González G y Rodríguez Hernández L. Editorial: Instituto Geológico y Minero de España. I.S.B.N. 978-84-7840-874-0
 • Martínez-Espinosa RM, Grané N, Gras L, Bonet A, Cañaveras JC, Guijarro D, Molina MD,  Giménez Casalduero F, Caballero MT, Sempere JM (2012). Título: Participación y compromiso de la Facultad de Ciencias en la inserción laboral de los egresados. Referencia: En "X Jornadas de redes de investgación en docencia universitaria. La participación y el compromiso de la comunidad universitaria". Páginas: 279-291. Editores: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa. Editorial: Universidad de Alicante. I.S.B.N. 978-84-695-2877-8.

 

Articles en Revistes:

 • Pérez EA, González MP, Martínez-Espinosa RM, Vila MDM, Reig García-Galbis M (2019) Practical Guidance for Interventions in Adults with Metabolic Syndrome: Diet and Exercise vs. Changes in Body Composition. Int J Environ Res Public Health. 16(18). pii: E3481. doi: 10.3390/ijerph16183481.
 • Giani M, Garbayo I, Vílchez C, Martínez-Espinosa RM (2019) Haloarchaeal Carotenoids: Healthy Novel Compounds from Extreme Environments. Mar Drugs. 17(9). pii: E524. doi: 10.3390/md17090524.
 • Marset C, Torregrosa-Crespo J, Martínez-Espinosa RM, Guillena G, Ramón DJ (2019). Multicomponent synthesis of sulfonamides from triarylbismuthines, nitro compounds and sodium metabisulfite in deep eutectic solvents. Green Chem. 21, 4127-4132.
 • Miralles-Robledillo JM, Torregrosa-Crespo J, Martínez-Espinosa RM, Pire C. (2019) DMSO Reductase Family: Phylogenetics and Applications of Extremophiles. Int J Mol Sci. 8;20(13). pii: E3349. doi: 10.3390/ijms20133349.
 • Torregrosa-Crespo J, Pire C, Martínez-Espinosa RM, Bergaust L (2019) Denitrifying haloarchaea within the genus Haloferax display divergent respiratory phenotypes, with implications for their release of nitrogenous gases. Environ Microbiol. 21(1):427-436. doi: 10.1111/1462-2920.14474.
 • Montero-Lobato Z, Ramos-Merchante A, Fuentes JL, Sayago A, Fernández-Recamales Á, Martínez-Espinosa RM, Vega JM, Vílchez C, Garbayo I. Optimization of Growth and Carotenoid Production by Haloferax mediterranei Using Response Surface Methodology. Mar Drugs. 2018 Oct 9;16(10). pii: E372. doi: 10.3390/md16100372.
 • Albert Pérez E, Mateu Olivares V, Martínez-Espinosa RM, Molina Vila MD, Reig García-Galbis M. New Insights about How to Make an Intervention in Children and Adolescents with Metabolic Syndrome: Diet, Exercise vs. Changes in Body Composition. A Systematic Review of RCT. Nutrients. 2018 Jul 6;10(7). pii: E878. doi: 10.3390/nu10070878. 
 • Torregrosa-Crespo J, Montero Z, Fuentes JL, Reig García-Galbis M, Garbayo I, Vílchez C, Martínez-Espinosa RM. Exploring the Valuable Carotenoids for the Large-Scale Production by Marine Microorganisms. Mar Drugs. 2018 Jun 8;16(6). pii: E203.
 • Clemente Plaza N, Reig García-Galbis M, Martínez-Espinosa RM (2018) Effects of the Usage of L-Cysteine (L-Cys) on Human Health. Molecules. 2018 Mar 3;23(3). pii: E575. doi: 10.3390/molecules23030575.
 • Torregrosa-Crespo J, Bergaust L, Pire C, Martínez-Espinosa RM. (2018) Denitrifying haloarchaea: sources and sinks of nitrogenous gases. FEMS Microbiol Lett. 365(3). doi: 10.1093/femsle/fnx270.
 • Torregrosa-Crespo J, González-Torres P, Bautista V, Esclapez JM, Pire C, Camacho M, Bonete MJ, Richardson DJ, Watmough NJ, Martínez-Espinosa RM (2017) Analysis of multiple haloarchaeal genomes suggests that the quinone-dependent respiratory nitric oxide reductase is an important source of nitrous oxide in hypersaline environments. Environ Microbiol Rep. Sep 19. doi: 10.1111/1758-2229.12596.
 • Kilic V, Kilic GA, Kutlu HM, Martínez-Espinosa RM (2017) Nitrate reduction in  Haloferax alexandrinus : the case of assimilatory nitrate reductase. Extremophiles . Mar 21. doi: 10.1007/s00792-017-0924-4.
 • Martínez-Espinosa RM (2017) Impact of the “Omics Sciences” in Medicine: New Era for Integrative Medicine.  J Clin Microbiol Biochem Technol , 3(1): 009- 0013.
 • Torregrosa-Crespo J, Rodrigo-Baños M, Pire C, Garbayo I, Vilchez C, Esclapez J, Bautista V, Camacho M, Bonete MJ, Martínez-Espinosa RM (2016) Innovative applications of haloarchaea to wastewater treatments and biotechnological uses of the biomass produced.  New Biotechnology Journal , 33, 421.
 • Torregrosa-Crespo J, Pire C, Martínez-Espinosa RM (2016) Denitrification enzymes-based biosensors: the case of haloarchaeal enzymes. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology , 7: 285-289.
 • Martínez-Espinosa RM (2016) Connecting clinical practices with Microbiological and Biochemical Technologies.  J Clin Microbiol Biochem Techno, 2: 001-001.
 • Torregrosa-Crespo J, Martínez-Espinosa RM, Esclapez J, Bautista V, Pire C, Camacho M, Richardson DJ, Bonete MJ.  Anaerobic Metabolism in Haloferax Genus: Denitrification as Case of Study. Adv Microb Physiol . 2016;68:41-85. doi: 10.1016/bs.ampbs.2016.02.001.
 • Rodrigo-Baños M, Garbayo I, Vílchez C, Bonete MJ, Martínez-Espinosa RM (2015). Carotenoids from Haloarchaea and Their Potential in Biotechnology.  Mar Drugs  25;13(9):5508-32. doi: 10.3390/md13095508. Review.
 • Martínez-Espinosa RM, Richardson DJ, Bonete MJ (2015). Characterisation of chlorate reduction in the haloarchaeon  Haloferax mediterranei Biochim Biophys Acta 1850(4):587-94. doi: 10.1016/j.bbagen.2014.12.011.
 • Esclapez J, Pire C, Camacho M, Bautista V, Martínez-Espinosa RM, Zafrilla B, Vegara A, Alcaraz LA, Bonete MJ (2015). Transcriptional profiles of   Haloferax mediterranei  based on nitrogen availability.  J Biotechnol  193:100-7. doi: 10.1016/j.jbiotec.2014.11.018. 
 • Ramírez Hernández J, Bonete Pérez MJ, Martínez Espinosa RM (2014). Proposal of new trace elements classification to be used in nutrition, oligotherapy and other therapeutics strategies.  Nutr Hosp  31(3):1020-33. doi: 10.3305/nh.2015.31.3.8325. Review.
 • Pire C, Martínez-Espinosa RM, Pérez-Pomares F, Esclapez J, Bonete MJ (2014). Ferredoxin-dependent glutamate synthase: involvement in ammonium assimilation in  Haloferax mediterranei. Extremophiles  18(1):147-59. doi: 10.1007/s00792-013-0606-9. 
 • Esclapez J, Zafrilla B, Martínez-Espinosa RM, Bonete MJ (2013). Cu-NirK from  Haloferax mediterranei  as an example of metalloprotein maturation and exportation via Tat system.  Biochim Biophys Acta  1834(6):1003-9. doi: 10.1016/j.bbapap.2013.03.002. 
 • Nájera-Fernández C, ZafrillaB, Bonete MJ, Martínez-Espinosa RM (2012) Role of the denitrifying Haloarchaea in the treatment of nitrite brines. Int Microbiol 15:111-119.
 • Martínez-Espinosa RM, Esclapez J, Bonete MJ (2012) Role of halophilic archaea in N-cycle at the salty environments. FEBS Journal 279 (Suppl. 1) 392.  Proceeding .
 • Vegara A, Esclapez J, Camacho M, Bautista V, Martínez-Espinosa RM, Bonete MJ (2012) Recombinant glutamine synthetases from  Haloferax mediterranei . Studies of characterization and possible interactions between them. FEBS Journal 279 (Suppl. 1) 392.  Proceeding.
 • Bautista V, Esclapez J, Pérez-Pomares F, Martínez-Espinosa RM, Camacho M and Bonete MJ (2012) Cyclodextrin glycosyltransferase: a key enzyme in the assimilation of starch by the halophilic archaeon  Haloferax mediterranei Extremophiles 16:147-59.
 • Zafrilla B, Martínez-Espinosa RM, Bonete MJ, Butt JN, Richardson DJ, Gates AJ (2011) A haloarchaeal ferredoxin electron donor that plays an essential role in nitrate assimilation. Biochem Soc Trans 39:1844-8.
 • Martínez-Espinosa RM, Cole JA, Richardson DJ, Watmough NJ (2011) Enzymology and ecology of the nitrogen cycle. Biochem Soc Trans 39:175-8.  Review. 
 • Zafrilla B, Martínez-Espinosa RM, Alonso MA, Bonete MJ (2010) Biodiversity of Archaea and floral of two inland saltern ecosystems in the Alto Vinalopó Valley, Spain. Saline Systems, 6:10.
 • Zafrilla B, Martínez-Espinosa RM, Esclapez J, Pérez-Pomares F, Bonete MJ (2010) SufS protein from  Haloferax volcanii  involved in Fe-S cluster assembly in haloarchaea. BBA-Proteins Proteomics, 1804:1476-1482.
 • Bonete MJ, Martínez-Espinosa RM (2009) Respiratory nitrate reductase complex from   Haloferax mediterranei : applications on salted wastewater treatments and biosensor engineering. New Biotechnology, 25/S. 2.1.046  Proceeding.
 • Martínez-Espinosa RM, Lledó B, Marhuenda-Egea FC, Díaz S, Bonete MJ (2009) NO /NO  assimilation in halophilic archaea: physiological analysis,  nasA  and  nasD  expressions. Extremophiles, 13:785-92.
 • Bonete MJ, Martínez-Espinosa RM, Pire C, Zafrilla B and Richardson DJ (2008) Nitrogen metabolism in the haloarchaeon  Haloferax mediterraneiSaline Systems 4, 9.

Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464