Saltar apartados

MÓNICA L. CAMACHO CARRASCO

DADES PERSONALS

Professora Titular d'Universitat Departament d'Agroquímica i Bioquímica
Correu electrònic: camacho@ua.es
Telèfon: 965903400 ext: 2558
Breu resum de treball: Anàlisi de determinants estructurals i moleculars de l'adaptació halofílica i a altres ambients extrems. Immobilització i modificació d'enzims de bacteris extremòfils.

CV abreviat

UNITAT D'INVESTIGACIÓ 1

Anàlisi estructural i molecular d'organismes.

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ 
 • Biotecnologia d'enzims extremofílics

-Producció d'enzims i metabòlits d'interès biotecnològic

-Disseny de biocatalitzadors amb ampli rang d'utilització de substrats i d'estabilitat tèrmica

-Expressió i determinació d'estructures 3D de proteïnes halofíliques

 • Genòmica, proteòmica i transcriptòmica d'organismes extremòfils

-Proteòmica de microorganismes halofílics

-Anàlisi d'expressió gènica mitjançant bioxips i RNA-seq

-Estudis de regulació gènica

-Anàlisi de xarxes reguladores de gens

 • Metabolisme del Nitrogen i Carboni en Haloarquees

-Estudi d'enzims implicats en el metabolisme del nitrogen i carboni

-Identificació de reguladors transcripcionals implicats en el metabolisme del nitrogen i carboni

 • Metabolisme de RNA

-Identificació i caracterització de small RNAs

-Identificació i estudi de proteïnes implicades en el metabolisme de RNA (família Sm)

 • Biologia de sistemes

-Estudi de xarxes reguladores de gens en microorganismes extremòfils

 • Utilització de marcadors moleculars com a control de qualitat

-Obtenir marcadors moleculars vàlids per a la identificació de varietats d'ametla utilitzades en la fabricació de torrons i massapans.

 • Elaboració de cervesa artesanal: enzims

-Desenvolupament de mètodes per a la determinació de metabòlits en cerveses artesanals

 

GRUP D'INVESTIGACIÓ

 Bioteconolgia d'Extremòfils

PUBLICACIONS RECENTS

Repositori Institucional UA:  http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/162?locale=ca


Capítols de llibre:

 • Esclapez, J.; Camacho, M.; Pire, C.; Bautista, V.; Vegara, A.; Pedro-Roig, L.; Pérez-Pomares, F.; Martínez-Espinosa, R.M.; Bonete, M.J. (2016). Recent Advances in the Nitrogen Metabolism in Haloarchaea and Its Biotechnological Applications. EN: “Biotechnology of Extremophiles: Advances and Challenges”. / Rampelotto, Pabulo H (Ed.) / Springer. pp: 273 – 301. ISBN: 978-3-319-13520-5.
 • Torregrosa-Crespo, J.; Martínez-Espinosa, R.M.; Esclapez, J.; Bautista, V.; Pire, C.; Camacho, M.; Richardson, D.J.; Bonete, M.J. (2016) Anaerobic metabolism in  Haloferax  genus: denitrification as case of study. EN: “Advances in microbial physiology: advances in bacterial electron transport systems and their regulation” / Elsevier Science. pp: 41-86. ISBN: 978-0-12-804823-8.
 • Bonete, M.J.; Bautista, V.; Esclapez, J.; García-Bonete, M.J.; Pire, C.; Camacho, M.; Torregrosa-Crespo, J.; Martínez-Espinosa, R.M.  (2015) New Uses of Haloarchaeal Species in Bioremediation Processes. EN: “Advances in Bioremediation of Wastewater and Polluted Soil” / Prof. Naofumi Shiomi (Ed.) / Intech. pp: 23 – 49. ISBN: 978-953-51-2165.
 • Esclapez, J.; Camacho, M.; Pire, C.; Bonete, M.J. (2013) Biochemical Analysis of Halophilic Dehydrogenases Altered by Site-Directed Mutagenesis. EN: “Genetic Manipulation of DNA and Protein: Examples from Current Research” / Figurski, D. (Ed) / Intech. pp: 17 – 42. ISBN: 978-953-51-0994-5.
 • Bonete, Mª.J.; Martínez-Espinosa, R.Mª.; Pire Galiana, C.L.; Esclapez Espliego, J.Mª; Camacho Carrasco, M.L. (2013) Biochemistry teaching in high academic achievement groups/Docencia de Bioquímica en grupos de alto rendimiento académico (ARA). EN: “Diseño de acciones de investigación en docencia universitaria” / Álvarez, J. D.; Tortosa, M. T. y Pellín, N. (coords.) /  ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa, Universidad de Alicante. pp: 2832 – 2846. ISBN: 978-84-695-6638-1.
 • A.Bonet, F.Giménez, I.Abril, J.M.Andreu, M.L.Camacho; M.J.Caturla, M.B.Crespo, J.de Juan, M.D.Fajardo, G.Guillena, M.P.Hernández, L.V.López, R.D.Maldonado, J.Martín, J.Salinas, L.Segura, E.Seva, A.Gianetti, A.Alberola (2010). Elaboración de las guías de primer curso de las titulaciones de Grado en Biología y Grado en Ciencias del Mar. EN: La comunidad universitaria: tarea investigadora anta le práctica docente. Álvarez, J.D.; Tortosa, M.T.; Pellín, N. / Universidad de Alicante. Pp: 1579-1568. ISBN: 978-84-693-9262-1.
 • Pedro-Roig, L.; Camacho, M.; Bravo, G.; Bautista, V.; LLorca, F.; Bonete, M.J. (2009). El Metabolismo del Nitrógeno en  Haloferax mediterranei  desde el punto de vista de la proteína PII. EN: Avances en el metabolismo del nitrógeno: de la genómica y la proteómica a las aplicaciones agronómicas, industriales y medioambientales. / Bonete, M.J.; Martínez-Espinosa, R.M. / Editorial Club Universitario. Pp: 131-136. ISBN: 978-84-8454-806-5.
 • Bravo-Barrales, G.; Pedro-Roig, L.; Camacho, M.; Pire, C.; Díaz, S.; Bonete, M.J. Expresión diferencial de proteínas en Haloferax mediterranei asociada a la fuente de nitrógeno (2009). EN: Avances en el metabolismo del nitrógeno: de la genómica y la proteómica a las aplicaciones agronómicas, industriales y medioambientales. / Bonete, M.J.; Martínez-Espinosa, R.M. /  Editorial Club Universitario. Pp: 51-55. ISBN: 978-84-8454-806-5.
 • Bonete, M.J.; Camacho, M.; Martínez-Espinosa, R.M.; Esclapez, J.; Bautista, V.; Pire, C.; Zafrilla, B.; Díaz, S.; Pérez-Pomares, F.; Llorca, F. (2007). In the light of the haloarchaea metabolism. EN: Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology / Méndez Vilas, A. / Formatex. Pp: 170-183. ISBN: 978-84-611-9422-3.
 • Bonete, M.J.; Ferrer, J.; Camacho, M.;  Pire, C.;  Esclapez, J.;  Marhuenda-Egea, F.; Martínez-Espinosa, R.M.; Díaz, S.;  Llorca, F.; Pérez-Pomares, F.; Bautista, V. (2005). “Enzymes from Halophilic Archaea”. Micoorganisms for Industrial Enzymes and Biocontrol / Encarnación Mellado Durán y José Luis Barredo (Editors) /  Research Signpost. Pp. 1-24. ISBN: 81-308-0040-3.


Articles en Revistes:

 • Torregrosa-Crespo, J.; Martínez-Espinosa, R.M.; Esclapez, J.; Bautista, V.; Pire, C.; Camacho, M.; Richardson, D.J.; Bonete, M.J. (2016). Anaerobic Metabolism in  Haloferax  Genus: Denitrification as Case of Study. Advances in Microbial Physiology 68: 41 – 85.
 • Esclapez, J.; Pire, C.; Camacho, M.; Bautista, V.; Martínez-Espinosa, R.M.; Zafrilla, B.; Vegara, A.; Alcaraz, L.A.; Bonete, M.J. (2015). Transcriptional profiles of  Haloferax mediterranei  based on nitrogen availability. Journal of Biotechnology 193: 100 – 107.
 • Torregrosa-Crespo, J.; Pire, C.; Esclapez, J.; Camacho, M.; Bonete, M.J.; Martínez-Espinosa, R.M. (2015). Uses of haloarchaea in wastewater treatments combining denitrification and nitrification processes. Journal of Earth Science & Climatic Change 6:5.
 • Palanca, C.; Pedro-Roig, L.; Llacer, J.L.; Camacho, M.; Bonete, M.J.; Rubio, V. (2014). The structure of a PII signaling protein from a halophilic archaea reveals novel traits and high salt adaptations. FEBS Journal 281: 3299 – 3314.
 • Esclapez, J.; Bravo-Barrales, G.; Bautista, V.; Pire, C., Camacho, M.; Bonete, M.J. (2014). Effects of nitrogen sources on the nitrate assimilation in  Haloferax mediterranei : growth kinetics and transcriptomic analysis. FEMS Microbiology Letters 350(2): 168 – 174.
 • Pedro-Roig, L.; Camacho, M.; Bonete, M.J. (2013).  Haloferax mediterranei  GlnK proteins are post-translationally modified by uridylylation. Proteomics 13(8): 1371 – 1374.
 • Pedro-Roig, L.; Camacho, M.; Bonete, M.J. (2013). Regulation of ammonium assimilation in  Haloferax mediterranei : interaction between glutamine synthetase and two GlnK proteins. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1834(1): 16 – 23.
 • Bautista, V.; Esclapez, J.; Pérez-Pomares, F.; Martínez-Espinosa, R.M.; Camacho, M.; Bonete, M.J. (2012). Cyclodextrin glycosyltransferase: a key enzyme in the assimilation of starch by the halophilic archaeon  Haloferax mediterranei . Extremophiles 16(1): 147 – 159.
 • Pedro-Roig, L.; Camacho, M.; Bonete, M.J. (2011). In vitro proof of direct regulation of GS by GlnK proteins in the extreme halophilic archaeon  Haloferax mediterranei . Biochemical Society Transactions 39(1): 259-262.
 • Martínez-Espinosa, R.M.; Zafrilla, B.; Camacho, M.; Bonete, M.J. (2007). Nitrate and nitrite removing from salted water by  Haloferax mediterranei . Biocatalysis and Biotransformation 25 (2-4): 295-300.
 • Bautista,V.; Esclapez, J.; Martínez-Espinosa, R.M.; Pérez-Pomares, F.; Camacho, M.; Bonete, M.J. (2006). Heterologous overexpression of a halophilic alfa-amylase. Microbial Cell Factories 5 (suppl 1): P13.
 • Esclapez, J.; Bonete, M.J.; Camacho, M.; Pire, C.; Ferrer, J.; Bautista, V.; Martínez-Espinosa, R.M.; Zafrilla, B.; Pérez-Pomares, F.; Díaz,S. (2006). An optimized method to produce halophilic proteins in  Escherichia coli . Microbial Cell Factories 5 (suppl 1): S22.
 • Rodríguez-Arnedo, A.; Camacho, M.; Llorca, F.; Bonete, M.-J. (2005). Complete Reversal of Coenzyme Specificity of Isocitrate Dehydrogenase from  Haloferax volcanii . The Protein Journal 24 (5): 259-266.
 • Madern, D.; Camacho, M.; Rodríguez-Arnedo, A.; Bonete, M.-J.; Zaccai, G. (2004). Salt dependent studies of NADP-dependent isocitrate dehydrogenase from the halophilic archaeon  Haloferax volcanii . Extremophiles 8: 377–384.
 • Camacho, M.; Rodriguez-Arnedo, A.; Bonete, M.J. (2002). The NADP-dependent isocitrate dehydrogenase from the halophilic archaeon  Haloferax volcanii : cloning, sequence determination and overexpression in  Escherichia coli . Microbiology Letters 209: 155-160.

 

PROJECTES DE RECERCA RECENTS
 • “Biotecnología de Extremófilos (BIOTECEXTREM)” (VIGROB-016). Universidad de Alicante. Investigador responsable:  BONETE PÉREZ, MARÍA JOSÉ. Duración: 01/01/2016 - 31/12/2016.
 • “Biotecnología de Extremófilos (BIOTECEXTREM)” (VIGROB-016). Universidad de Alicante. Investigador responsable:  BONETE PÉREZ, MARÍA JOSÉ. Duración: 01/01/2015 - 31/12/2015.
 • “Adaptaciones metabólicas de haloarqueas en respuesta a diferentes condiciones nutricionales” (BIO2013-42921-P). Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador responsable:  BONETE PÉREZ, MARÍA JOSÉ. Duración: 01/01/2014 - 31/12/2016. Prorrogado hasta el 31/12/2017.
 • “Biotecnología de Extremófilos (BIOTECEXTREM)” (VIGROB-016). Universidad de Alicante. Investigador responsable:  BONETE PÉREZ, MARÍA JOSÉ. Duración: 01/01/2014 - 31/12/2014.
 • “Contribución de las haloarqueas en cambio climático, innovación en tecnologías de tratamiento de aguas residuales y usos de la biomasa generada” (CTM2013-43147-R). Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador responsable:  MARTÍNEZ ESPINOSA, ROSA MARÍA. Duración: 01/01/2014 - 31/12/2017.
 • “Proteínas de extremófilos” (VIGROB-016). Universidad de Alicante. Investigador responsable:  BONETE PÉREZ, MARÍA JOSÉ. Duración: 01/01/2013 - 31/12/2013.
 • “Proteínas de extremófilos” (VIGROB-016). Universidad de Alicante. Investigador responsable:  BONETE PÉREZ, MARÍA JOSÉ. Duración: 01/01/2012 - 31/12/2012.
 • “Desnitrificación en haloarchaeas: complejos proteicos para la respiración de nitrato” (GV/2011/038). Consellería de Educación. Investigador Responsable: Martínez Espinosa, Rosa María. Duración: 01/01/2011-31/12/2012.
 • “Proteínas de extremófilos” (VIGROB-016). Universidad de Alicante. Investigador Responsable: Bonete Pérez, María José. Duración: 01/01/2011-31/12/2011.
 • “Desnitrificación en haloarchaeas: complejos protéicos para la respiración de nitrato” (GRE09-25). Universidad de Alicante. Investigador responsable: Martínez Espinosa, Rosa María. Duración: 01/07/2010-30/06/2013.
 • “Genómica y proteómica para el estudio de la regulación de la asimilación del nitrógeno en arqueseas halofílicas” (ACOMP/2010/049). Consellería de Educación. Investigador responsable: Bonete Pérez, María José. Duración: 01/01/2010-31/12/2010.
 • “Proteínas de extremófilos” (VIGROB-016). Universidad de Alicante. Investigador responsable: Bonete Pérez, María José. Duración: 01/01/2010-31/12/2010.
 • “Genómica y proteómica para el estudio de la regulación de la asimilación del nitrógeno en arqueas halofílicas” (BIO2008-00082). Ministerio de Educación y Ciencia. Investigador responsable: Bonete Pérez, María José. Duración: 01/01/2009-31/12/2011.
 • “Proteínas de extremófilos” (VIGROB-016). Universidad de Alicante. Investigador responsable: Bonete Pérez, María José. Duración: 01/01/2009-31/12/2009.
 • “Proteinas de Extremófilos” (VIGROB-016). Universidad de Alicante Investigador responsable: Bonete Pérez, María José .Duración: 01/09/2007-31/08/2009.
 • “Proteínas de extremófilos” (VIGROB016). Universidad de Alicante. Investigador Principal: Bonete Pérez, María José. Duración: 01/07/2006-30/06/2008.
 • “Análisis de los determinantes estructurales de la estabilidad de proteínas halofílicas” (BIO200508991C0201) Ministerio de Educación y Ciencia. Investigador Principal: Bonete Pérez, María José. Duración: 31/12/2005-31/12/2008.
 • "Bioquímica y Biología Molecular” (VIGROB2005019). Universidad de Alicante. Investigador Principal: Bonete Pérez, María José. Duración: 1/10/2005-3/09/2007.
 • “Metabolismo del nitrógeno en haloarqueas” (GV04B/551). Consellería de Cultura, Educación y Deporte. Investigador Principal: Bonete Pérez, María José. Duración: 01/01/2004-31/12/2005.
 

 

 

 

 

 

Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464