Saltar apartados

M. JAIME BAEZA BERNÁ

DADES PERSONALS

Professor Titular d'Universitat
Investigador Sènior Associat de la Fundació CEAM

Departament d'Ecologia
Correu electrònic: jaime.baeza@ua.es
Telèfon: 965903400 ext. 3804

Breu resum de treball: El Dr. M. Jaime Baeza desenvolupa la seua recerca com a Investigador Sènior Associat en el CEAM des de 2017. La seua recerca se centra en l'estudi de la dinàmica de la vegetació mediterrània després d'incendi forestal, l'ecologia d'espècies amb alt risc d'incendi i en el desenvolupament de tècniques d'eliminació de combustible per a reduir el risc d'incendi. Ha participat en més de 40 projectes de recerca en aquest camp entre projectes nacionals i internacionals dels quals 5 han sigut finançats per la Comissió Europea. D'aquestes recerques és autor de més de 50 publicacions, de les quals 35 apareixen publicades en revistes i llibres internacionals especialitzats.

CV abreujat

UNITAT DE RECERCA 2

Composició, funcionament i restauració d'ecosistemes.

 

LÍNIES DE RECERCA

- Maneig, gestió i restauració d'Ecosistemes Mediterranis
- Dinàmica de la vegetació després d'incendi

 

GRUP DE RECERCA

Gestió d'Ecosistemes i de la Biodiversitat

 

PROJECTES DE RECERCA RECENTS
 • Gestió d'ecosistemes i de la biodiversitat (GEB) (VIGROB-064). Investigador/s responsable/s: JUAN FRANCISCO BELLOT ABAD. Entitat/s finançadora/es: Universitat d'Alacant. Durada: 1 any (data inici: 01/01/2018). Quantia total: 3.969 €.

 • Denominació del projecte: Gestió d'ecosistemes i de la biodiversitat (GEB) (VIGROB-064). Investigador/s responsable/s: JUAN FRANCISCO BELLOT ABAD. Entitat/s finançadora/es: Universitat d'Alacant. Durada: 1 any (data inici: 01/01/2017). Quantia total: 4.358 €.
 • Alteracions de la vegetació, el balanç hídric i la recarrega d'aqüífers associats a la recurrència d'incendis i sequeres extremes: adaptació al canvi climàtic (ALTERACLIM) (CGL-5555). Investigador/s responsable/s: JUAN FRANCISCO BELLOT ABAD. Entitat/s finançadora/s: Ministeri d'Economia i Competitivitat. Durada: 2 anys (data d'inici: 24/04/2016). Quantia total: 88.000 €.
 • Doctorat cooperat amb la Universitat de Pineda del Riu, Desenvolupament sostenible del bosc tropical: manejos forestal i turístic (Projecte Havana). Investigador/s responsable/s: GERMAN MANUEL LOPEZ IBORRA. Entitat/s finançadora/es: Universitat d'Alacant - Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals. Durada: 1 any (data inici: 01/01/2015). Quantia total: 10.056 €.
 • Gestió d'ecosistemes i de la biodiversitat (GEB) (VIGROB-064). Investigador/s responsable/s: JUAN FRANCISCO BELLOT ABAD. Entitat/s finançadora/es: Universitat d'Alacant. Durada: 1 any (data inici: 01/01/2015). Quantia total: 4.121 €.
 • Eines multiescala per a la gestió post-incendi d'ecosistemes forestals propensos al foc en el context de canvi global (GESFIRE). Investigador/s responsable/s: MANUEL JAIME BAEZA BERNA. Entitats participants: CEAM Durada: 4 anys (data inici: 01/01/2014). Quantia total: 23.700 €.
 • Impactes del canvi global en el comportament i usos del foc en els ecosistemes mediterranis, cap a un laboratori mediterrani obert d'incendis forestals (medwildfirelab) (pcin-2013-140-c04-03). Investigador/s responsable/s: MANUEL JAIME BAEZA BERNA. Entitat/s finançadora/es: Ministeri d'Economia i Competitivitat. Durada: 2 anys (data d'inici: 01/10/2014). Quantia total: 11.500 €.
 • Desenvolupament d'estratègies de resposta al canvi global en condicions mediterrànies (DESESTRÉS) (GVA). Investigador/s responsable/s: ALEJANDRO VALDECANTOS DEMA. Entitat/s finançadora/es: Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana. Durada: 3 anys (data d'inici: 01/01/2014). Quantia total: 12.000 €.
 • Gestió d'ecosistemes i de la biodiversitat (GEB) (VIGROB-064). Investigador/s responsable/s: JUAN FRANCISCO BELLOT ABAD. Entitat/s finançadora/es: Universitat d'Alacant. Durada: 1 any (data inici: 01/01/2014). Quantia total: 3.964 €.
 • Gestió d'ecosistemes i de la biodiversitat (GEB) (VIGROB-064). Investigador/s responsable/s: JUAN FRANCISCO BELLOT ABAD. Entitat/s finançadora/es: Universitat d'Alacant. Durada: 1 any (data inici: 01/01/2013). Quantia total: 2.935 €.
 • Catastrophic shifts in drylands: how ca we prevent ecosystem degradation? (CASCADE) (GA283068). Investigador/s responsable/s: SUSANA BAUTISTA AGUILAR. Entitat/s finançadora/es: Unió Europea. Durada: 5 anys (data d'inici: 01/01/2012). Quantia total: 5.889.999,15 €.
 • Estructura espacial i composició dels ecosistemes com a determinants de la seua resistència i resiliència enfront de les pertorbacions en muntanyes mediterrànies amb el risc d'incendi (RESILIEN) (CGL2011-30515-C02-02). Investigador/s responsable/s: MANUEL JAIME BAEZA BERNA. Entitat/s finançadora/es: Ministeri de Ciència i Tecnologia. Pla Nacional R+D. Durada: 3 anys (data d'inici: 01/01/2012). Quantia total: 57.000 €.
 • Gestió d'ecosistemes i de la biodiversitat (GEB) (VIGROB-064). Investigador/s responsable/s: JUAN FRANCISCO BELLOT ABAD. Entitat/s finançadora/es: Universitat d'Alacant. Durada: 1 any (data d'inici: 01/01/2012). Quantia total: 5.138 €.
 • Seguiment i anàlisi de les actuacions per al control experimental del canyís en dos sectors del riu Segura. Investigador/s responsable/s: MANUEL JAIME BAEZA BERNA. Entitat/s finançadora/es: TRANSFORMACIÓ AGRÀRIA, SA (TRAGSA). Durada: 11 mesos (data inici: 15/03/2011). Quantia total: 42.150 €.
 • Gestió d'ecosistemes i de la biodiversitat (GEB) (VIGROB-064). Investigador/s responsable/s: JUAN FRANCISCO BELLOT ABAD. Entitat/s finançadora/es: Universitat d'Alacant. Durada: 1 any (data d'inici: 01/01/2011). Quantia total: 6.247 €.
 • Seguiment i anàlisi de les actuacions per al control experimental de la canya comuna (Arundo donax) en dos sectors del riu Segura en la Província d'Alacant. Investigador/s responsable/s: MANUEL JAIME BAEZA BERNA. Entitat/s finançadora/es: TRANSFORMACIÓ AGRÀRIA, SA (TRAGSA). Data inici: 23/11/2010. Quantia total: 45.350 €.
 • Anàlisi de la composició de barreja de llavors. Investigador/s responsable/s: MANUEL JAIME BAEZA BERNA. Entitat/s finançadora/es: TRANSFORMACIÓ AGRÀRIA, SA (TRAGSA). Data inici: 24/01/2010 Quantia total: 400 €.
 • Interaccions entre diversitat i foc en els ecosistemes de tancat i de matoll Mediterrani. Un enfocament espacial (PHB2009-0073-PC). Investigador/s responsable/es: SUSANA BAUTISTA AGUILAR. Entitat/s finançadora/es: Ministeri d'Educació. Durada: 3 anys (Data d'inici: 01/03/2010). Quantia total: 64.639,2 €.
 • Forest Fire under climate, social and economic changes in Europe, the mediterranean and other fire affected areas of the wold (FUME) (GA243888). Investigador/s responsable/s: VALLEJO, V. RAMON. Entitat/s finançadora/es: Comissió Europea. Durada: 3 anys (data d'inici: 01/01/2010). Quantia total: 500.000 €.
 • Disseny del protocol i seguiment de l'actuació per a la seua avaluació en la desembocadura del riu segura a Guardamar. Investigador/s responsable/s: MANUEL JAIME BAEZA BERNA. Entitat/s finançadora/es: TRANSFORMACIÓ AGRÀRIA, SA (TRAGSA). Data inici: 27/11/2009. Quantia total: 8.620,69 €.

 • Recurrència d'incendis en ecosistemes mediterranis: Conseqüències en les trajectòries succesionales regressives o progressives en un escenari de canvi global (FIREMED) (AGL2008-04522/FOR). Investigador/s responsable/s: MANUEL JAIME BAEZA BERNA. Entitat/s finançadora/es: Ministeri de Ciència i Tecnologia. Pla Nacional R+D. Durada: 3 anys (data inici: 01/01/2009). Quantia total: 58.000 €.

 

PUBLICACIONS RECENTS

Repositori Institucional UA: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/162?locale=es


Capítols de llibre:

 • Alloza; J. A; García; S; Gimeno; T; Baeza; M. J; Vallejo; V. R. (2014). Guia tècnica per a la gestió de muntanyes cremades. Protocols d'actuació per a la restauració de zones cremades amb el risc de desertificació. pàg. 1 - 188. Comunitat de Madrid (Espanya): Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient.
 • Baeza; MJ Pérez; EL Santana; VM Ayache; F. (2014). Soil temperatures and fuel consumption in different species during three experimental fires as a fire severity measure. Advances in forest fire research. pàg. 415 - 421. Imprensa dóna Universidade de Coïmbra.
 • Calvo, L.; Baeza, M.J.; Marcos, I.; Santana, V.; Papanastasis, V. (2012). Post-fire management shrublands. Post-Fire Management and Restoration of Southern European Forests. pàg. 293 - 320. Springer Netherlands.
 • De les Heras, J.; Moya, D.; Vega, J.A.; Daskalakou, I.; Vallejo, R.; Grigoriadis, N.; Tsitsoni, T.; Baeza, M.J.; Valdecantos, A.; Fernandez, C. (2012). Post-fire management of serotinus pine forest. Post-Fire Management and Restoration of Southern European Forests. pàg. 121 - 150. Springer Netherlands.
 • Baeza, M.J.; Santana, V.M.; Pauses, J.G.; Vallejo, V.R. (2011). Dinàmica del combustible mort en formacions vegetals post-foc. L'evolució del Paisatge vegetal i l'ús del foc en la Serralada Cantàbrica. pàg. 63-73. Castella i Lleó (Espanya): Publicacions de la Junta de Castella i Lleó.
 • Llovet, J.; Alloza, J.A.; Baeza, M.J.; de la Riva, J.; Duguy, B.; Echeverría, M.T.; Ibarra, P.; Pérez-Cabell, F.; Rovira, P.; Val, V.R. (2010). A model for evaluate the vulnerability to forest fires in mediterranean ecosystems using GIS. Recerca i Gestió per a la Protecció del Sòl i Restauració dels Ecosistemes Forestals afectats per Incendis Forestals: 221-224. Consell Superior de Recerques Científiques.
 • Moutahir, H.; Bellot, J.F.; Bonet, A.; Baeza, M.J. & Touhami, I. (2010). Application of remote sensing to assess the wildfire impact on the natural vegetation recovery and landscape structure in the Mediterranean forest of South eastern Spain. Forest Landscapes and Global Change-New Frontiers in Management, Conservation and Restoration. pàg. 74-78. APM-Portugal.
 • López-Poma, R.; Major, A.G.; Santana, V.; Baeza, J.; Bauti, S. (2010). Vegetation type and soil surface condition control thestability of soil functions against fire disturbance inmediterranean shrublands. Recerca i Gestió per a la Protecció del Sòl i Restauració dels Ecosistemes Forestals afectats per Incendis Forestals. pàg. 211-212. Consell Superior de Recerques Científiques.
 • Vallejo; V.R; Serrasolses; I; Alloza; J.A; Baeza; M.J; Blade; C; Chirino; I; Duguy; B; Fuentes; D; Pauses; J; Valdecantos; A.; Vilagrosa. (2009). A.Long-term restoration strategies and techniques. Fire effects on soils and restoration strategies. pàg. 373-400. Science Publishers, Inc.
 • Chirino, I.; Vilagrosa, A.; Cortina, J.; Valdecantos, A.; Fuentes, D.; Trubat, R.; Luis, V.C.; Puértolas, J.; Baptista, S.; Baeza, J.; Peñuelas, J.L.; Val, V.R. (2009). Ecological Restoration in Degraded Drylands: The Need to Improve the Seedling Quality and Site Conditions in the Field. Forest Management. Nova Publishers.

 

Articles en Revistes:
 • Jucker Riva; M; Baeza; J; Baptista; S; Christoforou; M; Daliakopoulos; I; Hadjimitsis; D; Keizer; J.J; Liniger; H; Quaranta; G; Ribeiro; C; Sàlvia; R; Tsanis; I; Urgeghe; A; Valdecanto (2018). How does land management contribute to the resilience of Mediterranean forests and rangelands? A participatory assessment. Land Degradation & Development. en premsa.
 • Mariana Ninno Rissi; M. Jaime Baeza; Elizabeth Gorgone-Barbosa; Talita Zupo; Alessandra Fidelis (2017). Does season affect fire behavior in Tancat?.International Journal of Wildland Fire 26: 427-433.
 • Ángeles G. Major; A. Valdecantos; V.R. Vallejo; J. J. Keizer; O. González-Pelayo; M.J. Baeza; J. Bloem; P. de Ruiter (2016). Fire-induced pine woodland to shrubland transitions in Southern Europe may promote shifts in soil fertility. Science of The Total Environment 573: 1232-1241.
 • Elizabeth Gorgone-Barbosa; Vânia R. Pivello; M. Jaime Baeza; Alessandra Fidelis (2016). Disturbance as a factor in breaking dormancy and enhancing invasiveness of African grasses in a Neotropical Savanna. Acta Botanica Brasilica (Online). 30: 131-137.
 • Talita Zupo; Manuel Jaime Baeza; Alessandra Fidelis (2016). The effect of simulated heat-xoc and daily temperature fluctuations on seed germination of four species from fire-prone ecosystems. Acta Botanica Brasilica (Online).
 • M. J. Baeza & V. M. Santana (2015). Biological significance of dead biomass retention trait in Mediterranean Basin species: an analysis between different successional niches and regeneration strategies as functional groups. Plant Biology 17: 1196-1202.
 • Prévosto; B; Vallejo; V. R; Gavinet; J; Vilagrosa; A; Baeza; M. J; Abdelmoula; K; Chirino; I. (2014). Integrating pre and post-fire management to redueix fire risk: a comprehensive approach for fire management. Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world. FUME. Lesson learned and outlook. pàg. 44 - 45. European Comission in the Framework of the European Science and Technology Forum.
 • Santana, Victor M.; Alday, Josu G.; Jaime Baeza, M. (2014). Effects of fire regime shift in Mediterranean Basin ecosystems: changes in soil seed bank composition among functional types. Plant Ecology 215: 555-566.
 • Santana, Victor M.; Alday, Josu G.; Baeza, M. Jaime (2014). Mulch application as post-fire rehabilitation treatment does not affect vegetation recovery in ecosystems dominated by obligate seeders. Ecological Engineering 71: 80-86.
 • García-Hurtado; I; Pey; J; Baeza; M.J; Carrara; A; Llovet; J; Querol; X; Alastuey; A; Vallejo; V.R.Carbon emissions in Mediterranean shrubland wildfires: An experimental approach. Atmospheric Environment 69, pàg. 86 93. 2013
 • Santana, V.M.; Baeza, M.J.; Marrs, R.H. (2013). Response of woody and herbaceous fuel to repeated fires in Mediterranean gorse shrublands. International Journal of Wildland Fire 22: 508-514.
 • Santana, V.M.; Baeza, M.J.; Blanes, M.C. (2013). Clarifying the role of fire heat and daily temperature fluctuations as germinationcues for Mediterranean Basin obligate seeders. Annals of Botany 111: 127-134.
 • Beatriz Duguy, Jose Antonio Alloza, M. Jaime Baeza, Juan De la Riva, Maite Echeverría, Paloma Ibarra, Juan Llovet, Fernando Pérez Cabell, Pere Rovira, Ramon V. Vallejo (2012). Modelling the Ecological Vulnerability to Forest Fires in Mediterranean Ecosystems Using Geographic Information Technologies. Environmental Management 55: 1012-1026.
 • Santana; V.M; Baeza; M.J.; Maestre; F.T. (2012). Seedling establishment along post-fire succession in Mediterranean shrublands dominated by obligate seeders. Acta Oecologica-International Journal of Ecology 39: 51-60.
 • José A. Valent; María J. Estrela; David Corell; David Fuentes; Alejandro Valdecantos; Manuel J. Baeza. (2011). Fog water collection and reforestation at a mountain location in a western Mediterranean basin region: air-mass origins and synopti analysis. Erdkunde 65: 277-290.
 • Santana; V.M; Baeza; M.J.; Vallejo; V.R. (2011). Fuel structural traits modulating soil temperaturesin different species patches of Mediterranean Basinshrublands. International Journal of Wildland Fire 20: 668-677.
 • Baeza; M.J; Santana; V.M; Pauses; J.G; Vallejo; V.R. (2011). Successional trends in standing dead biomass in Mediterranean Basin species. Journal of Vegetation Science 22: 467-474.
 • Santana; V.M; Baeza; M.J; Marrs; R.H; Vallejo; V.R. (2010). Old-field secondary succession in SE Spain: ca fire divert it? Plant Ecology. 211: 337 - 349.
 • Santana; V.M; Bradstock; R.A; Mark K. J; Ooi; C; D; Denham; A.J; Auld; T.D.; Baeza; M.J. (2010). Effects of soil temperature regimes after fire on seed dormancy and germination in six australian fabaceae species. Australian Journal of Botany 58: 539-545.
 • Pastor, I.; Bonet, A.; Baeza, J.M. (2010). Efectes del resalveo en encinares de regeneració després d'incendi.Iberis: 23-30.
 • Chuviecoa, I.; Aguado, I.; Yebra, M.; Nieto, H.; Sales, J. (2010). Development of a framework for fire risk assessment using remote sensing and geographic information system technologies. Ecological Modelling.
 • Valdecantos; A; Baeza; M.J.; Vallejo; V.R. (2009). Vegetation management for promoting ecosystem resilience in fire-prone mediterranean shrublands. Restoration Ecology 17: 414-421.
 • Baeza; M.J.; Vallejo; V.R. (2008). Vegetation recovery after fuel management in mediterranean shrublands. Applied Vegetationn Science 11: 151-158.
 • Baeza, M.J. and Roy, J. (2008). Germination of an obligate seeder (Ulex parviflorus) and consequences for wildfire management. Forest Ecology and Management 256: 685-693.
 • Baeza; M.J; Valdecantos; A; Alloza; J.A.; Vallejo; V.R. (2007). Human disturbance and environmental factors as drivers of long-term post-fire regeneration patterns in mediterranean forests. Journal of Vegetation Science 18: 243 - 252.

Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464