Saltar apartados

JULIA M. ESCLAPEZ ESPLIEGO

DADES PERSONALS

Dpt. Agroquímica i Bioquímica
Professora Titular d'Universitat
Correu electrònic: julia.esclapez@ua.es
Telèfon: 965903400 x 1382

Breu resum de treball: Anàlisi de determinants estructurals i moleculars de l'adaptació halofílica i a altres ambients extrems. Expressió de proteïnes extremòfiles, cristal·lització i resolució d'estructura. Enginyeria de proteïnes. Transcriptòmica. Estudis de regulació de l'expressió gènica a nivell transcripcional i metabolisme de RNA.


CV Abreujat

UNITAT DE RECERCA 1

Anàlisi estructural i molecular d'organismes

 


LÍNIES DE RECERCA
 • Biotecnologia d'enzims extremofílics

-Producció d'enzims i metabòlits d'interès biotecnològic

-Disseny de biocatalitzadors amb ampli rang d'utilització de substrats i d'estabilitat tèrmica

-Expressió i determinació d'estructures 3D de proteïnes halofíliques

 • Genòmica, proteòmica i transcriptòmica d'organismes extremòfils

-Proteòmica de microorganismes halofílics

-Anàlisi d'expressió gènica mitjançant microarrays i RNA-seq

-Estudis de regulació gènica

-Anàlisi de xarxes reguladores de gens

 • Metabolisme del Nitrogen i Carboni en Haloarquees

-Estudi d'enzims implicats en el metabolisme del nitrogen i carboni

-Identificació de reguladors transcripcionales implicats en el metabolisme del nitrogen i carboni

 • Metabolisme de RNA

-Identificació i caracterització de small RNAs

-Identificació i estudi de proteïnes implicades en el metabolisme de RNA (família Sm)

 • Biologia de sistemes

-Estudi de xarxes reguladores de gens en microorganismes extremòfils

 • Utilització de marcadors moleculars com a control de qualitat

-Obtenir marcadors moleculars vàlids per a la identificació de varietats d'ametla utilitzades en la fabricació de torrons i massapans.

 • Elaboració de cervesa artesanal: enzims

-Desenvolupament de mètodes per a la determinació de metabòlits en cerveses artesanals

 
GRUP DE RECERCA

Biotecnologia d'extremòfils

PROJECTES:

 • Biotecnología de Extremófilos (BIOTECEXTREM) (VIGROB-016). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 593,00 €. Duración: 2018.

 • Ayuda por difusión de resultados de investigación por grupo investigación (UADIF17-05). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 644,00 €. Duración: 2018.

 • Biotecnología de Extremófilos (BIOTECEXTREM) (VIGROB-016). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 1.068,00 €. Duración: 2017.

 • Biotecnología de Extremófilos (BIOTECEXTREM) (VIGROB-016). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 1.067,00 €. Duración: 2016.

 • Biotecnología de Extremófilos (BIOTECEXTREM) (VIGROB-016). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 1.131,00 €. Duración: 2015.

 • Contribución de las haloarqueas en cambio climático, innovación en tecnologías de tratamiento de aguas residuales y usos de la biomasa generada (CTM2013-43147-R). Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador responsable: MARTINEZ ESPINOSA, ROSA MARIA. Cuantía: 124.630,00 €. Duración: 2014-2017.

 • Biotecnología de Extremófilos (BIOTECEXTREM) (VIGROB-016). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 1.065,00 €. Duración: 2014.

 • Adaptaciones metabólicas de haloarqueas en respuesta a diferentes condiciones nutricionales (BIO2013-42921-P). Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 84.700,00 €. Duración: 2014-2017.

 • Análisis transcriptómico de Haloferax mediterranei (AEST/2013/062). Entidad financiadora: Conselleria de Educación, Formación y Empleo. Investigador responsable: ESCLAPEZ ESPLIEGO, JULIA MARIA. Cuantía: 6.000,00 €. Duración: 2013.

 • Proteínas de extremófilos (VIGROB-016). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 1.274,00 €. Duración: 2013.

 • Proteínas de extremófilos (VIGROB-016). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 2.042,00 €. Duración: 2012.

 • Proteínas de extremófilos (VIGROB-016). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 2.561,00 €. Duración: 2011.

 • Desnitrificación en haloarchaeas: complejos proteicos para la respiración de nitrato (GV/2011/038). Entidad financiadora: Consellería de Educación. Investigador responsable: MARTINEZ ESPINOSA, ROSA MARIA. Cuantía: 2.561,00 €. Duración: 2011-2012.

 • Desnitrificación en haloarchaeas: complejos proteicos para la respiración de nitrato (GRE09-25). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: MARTINEZ ESPINOSA, ROSA MARIA. Cuantía: 7.500,00 €. Duración: 2010-2013.

 • Proteínas de extremófilos (VIGROB-016). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 3.648,00 €. Duración: 2010.

 • Genómica y proteómica para el estudio de la regulación de la asimilación del nitrógeno en arqueas halofílicas (ACOMP/2010/049). Entidad financiadora: Consellería de Educación. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 7.000,00 €. Duración: 2010.

 • Proteínas de extremófilos (VIGROB-016). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 4.235,00 €. Duración: 2009.

 • Genómica y proteómica para el estudio de la regulación de la asimilación del nitrógeno en arqueas halofílicas (BIO2008-00082). Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 133.100,00 €. Duración: 2009-2011.

 • Asimilación de Amonio en Haloferax mediterranei: Ciclo Glutamina Sintetasa/Glutamato sintasa (GRJ06-10). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: PIRE GALIANA, CARMEN LUCIA. Cuantía: 6.126,00 €. Duración: 2007.

 • Biología molecular de halófilos (VIGROB-151). Entidad financiadora: Universidad de Alicante. Investigador responsable: PIRE GALIANA, CARMEN LUCIA. Cuantía: 763,27 €. Duración: 2006-2008.

 • Análisis de los determinantes estructurales de la estabilidad de proteínas halofílicas (BIO2005-08991-C02-01). Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 124.950,00 €. Duración: 2005-2008.

 

Privats:

 • Desarrollo de un microarray de expresión génica para Haloferax mediterrani (BIOARRAY2-10D). Entidad financiadora: BIOARRAY, S.L. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 2.000,00 €. Duración: 2 meses (2010).

 • Desarrollo de un microarray de expresión génica para Haloferax mediterrani (BIOARRAY2-10D). Entidad financiadora: BIOARRAY, S.L. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 5.300,00 €. Duración: 2 meses (2010).

 • Desarrollo de un microarray de expresión génica para Haloferax mediterrani (BIOARRAY2-09I). Entidad financiadora: BIOARRAY, S.L. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 5.810,00 €. Duración: 3 meses (2009-2010).

 • Desarrollo de un microarray de expresión génica para Haloferax mediterrani (BIOARRAY1-09I). Entidad financiadora: BIOARRAY, S.L. Investigador responsable: BONETE PEREZ, MARIA JOSE. Cuantía: 1.500,00 €. Duración: 3 meses (2009).

 

PUBLICACIONS RECENTS

Repositori Institucional UA: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/162?locale=ca

 

Capítols de llibre:

 • Esclapez, J., Bautista, V., Bonete, M.J., Camacho, M., Díaz-González, S., Martínez Espinosa, R.M., Pérez Pomares, F., Pire, C. (2007). Práctiques de Mecanismes Moleculars de la Funció Cel·lular. Ed. Universidad de Alicante. Pp. 99. ISBN: 978-84-7908-942-9.

 • Esclapez J., Díaz-González, S., Camacho, M., Bautista, V., Martínez Espinosa, R.M., Pire, C., Bonete, M.J. (2013). Pràctiques de Bioquímica: Estudis de Grau i Màster en Biomedicina. Ed. Universidad de Alicante. Pp.71. ISBN: 978-84-9717-277-6.

 • Bonete, M.J.; Camacho, M.; Martínez-Espinosa, R.M.; Esclapez, J.; Bautista, V.; Pire, C.; Zafrilla, B.; Díaz, S.; Pérez-Pomares, F.; Llorca, F. (2007). In the light of the haloarchaea metabolism. En: Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology / Méndez Vilas, A. / Formatex. Pp. 170-183. ISBN: 978-84-611-9422-3.

 • Orts Cortés M.; Sanjuán Quiles, A.; Gil González, D.M.; Martínez-Espinosa, R.M.; Ferrer D.R.; Pérez Cañaveras, R.M.; Moncho Vasallo, J.; Richard Martínez, M.; Angulo Jerez, A.; Antón Botella, J. (2008). Comparación e integración de guías docentes. Primer curso de la Titulación de Enfermería. En: Aportaciones curriculares para la interacción en el aprendizaje (Vol. 3). / Merma, G.; Pastor, F.; Morell, T. / Editorial Marfil. Pp. 465-492. ISBN: 978-84-268-1386-2.

 • Pire, C.; Martínez-Espinosa, R.; Esclapez, J., Pérez-Pomares, F.; Bonete, M.J. (2009). Secuenciación y caracterización de glutamato sintasa de Haloferax mediterranei. En: AVANCES EN EL METABOLISMO DEL NITRÓGENO: de la genómica y la proteómica a las aplicaciones agronómicas, industriales y medioambientales. / Bonete, M.J.; Martínez-Espinosa, R.M. / Editorial Club Universitario. Pp. 137-146. ISBN: 978-84-8454-806-5.

 • Marhuenda-Egea, F.C.; Esclapez Espliego, J.; Hernández Alarcón, J.A.; Martínez-Espinosa, R.M.; Pire C. (2010). Red para la elaboración de guías docentes para la asignatura de Bioquímica en las titulaciones de Ciencias de la Salud. En: La comunidad universitaria: tarea investigadora ante la práctica docente / Álvarez, J.D.; Tortosa, M.T.; Pellín, N. (coords) / ICE/ Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa, Universidad de Alicante. Pp. 183-217. ISBN: 978-84-693-9262-1.

 • Esclapez, J.; Camacho, M.; Pire, C.; Bonete, M.J. (2013). Biochemical Analysis of Halophilic Dehydrogenases Altered by Site-Directed Mutagenesis. En: Genetic Manipulation of DNA and Protein: Examples from Current Research / Figurski, D. Editor / Intech. Pp. 17-42. ISBN: 978-953-51-0994-5.

 • Bonete, Mª.J.; Martínez-Espinosa, R.Mª; Pire Galiana, C.L.; Esclapez Espliego, J.Mª; Camacho Carrasco, M.L. (2013). Biochemistry teaching in high academic achievement groups/Docencia de Bioquímica en grupos de alto rendimiento académico (ARA). En: Diseño de acciones de investigación en docencia universitaria / Álvarez, J. D.; Tortosa, M. T. y Pellín, N. (coords.) / ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa, Universidad de Alicante. Pp. 2832-2846. ISBN: 978-84-695-6638-1.

 • Bonete, M.J.; Bautista, V.; Esclapez,J.; García-Bonete, M.J.; Pire, C.; Camacho, M.; Torregrosa-Crespo, J.; Martínez-Espinosa, R.M. (2015). New Uses of Haloarchaeal Species in Bioremediation Processes. En: Advances in Bioremediation of Wastewater and Polluted Soil / Prof. Naofumi Shiomi (Ed.) / Intech. Pp. 23-49. ISBN: 978-953-51-2165-7.

 • Marhuenda Egea, F.C.; Esclapez Espliego, J.; Bonete Ferrández, P.; Bautista Saiz, V.; Hernández Alarcón, J.A. (2016). Mejora en la docencia en biociencias mediante la metodología basada en resolución de problemas. En: Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria. Retos, Propuestas y Acciones / Roig-Vila, R., Blasco Mira, J., Lledó Carreres, A.& Pellín Buades, N. (Eds.) / Instituto de Ciencias de la Educación. Pp. 2328-2343. ISBN: 978-84-617-5129-7.

 • Esclapez,J; Camacho, M.; Pire, C.; Bautista, V.; Vegara, A.; Pedro-Roig, L.; Pérez-Pomares, F.; Martínez-Espinosa, R.M.; Bonete, M.J. (2016). Recent Advances in the Nitrogen Metabolism in Haloarchaea and Its Biotechnological Applications. En: Biotechnology of Extremophiles:Advances and Challenges. / Rampelotto, Pabulo H (Ed.) / Springer. Pp. 273-301. ISBN: 978-3-319-13520-5.

 • Fernández, E.; Martínez, R. M.; Esclapez, J.; Garmendia, I.; Espinosa, J.; Martínez, E.; Sánchez, A.; Mulero, J.; Pérez, A.; Gras, L. (2016). PAT Ciencias: Actividades del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias. En: Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria. Retos, Propuestas y Acciones / Roig-Vila, R., Blasco Mira, J., Lledó Carreres, A.& Pellín Buades, N. (Eds.) / Instituto de Ciencias de la Educación. Pp. 3106-3120. ISBN: 978-84-617-5129-7.

 • Torregrosa-Crespo, J; Martínez-Espinosa, R.M.; Esclapez, J.; Bautista, V.; Pire, C.; Camacho, M.; Richardson, D.J.; Bonete, M.J. (2016). Anaerobic metabolism in Haloferax genus: denitrification as case of study. En: Advances in microbial physiology: advances in bacterial electron transport systems and their regulation / Elsevier Science. Pp. 41-86. ISBN: 978-0-12-804823-8.

 • Mª Ángeles Alonso Vargas; María José Bonete Pérez; Santiago Bordera Sanjuán; Julia Esclapez Espliego; José Luis Girela López; Aitor Forcada Almarcha; Carlos Martín Cantarino; Isidro Pastor Beviá; Paloma Salinas Berna. (2017). Revisión de la renovación de la acreditación de la Titulación en el Grado en Biología de la FC. de la UA. Reflexiones sobre las valoraciones aportadas y creación de un Plan de mejora. En: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovaci%u04DBn e investigaci%u04DBn en docencia universitaria. Convocatoria 2016-17 / Roig-Vila, R. (Coord.), Antolí martínez, J., Lledó Carreres, A. & Pellín Buades (Eds.) / Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. Pp. 640-653. ISBN: 978-84-697-6536-4.

 

Articles:
 • Esclapez, J.; Pire,C; Bautista, V.; Martinez-Espinosa, R.M.; Ferrer, J.; Bonete, M.J. (2007). "Analysis of acidic surface of Haloferax mediterranei glucose dehydrogenase by site-directed mutagenesis". FEBS Letters 581(5): 837-842.

 • Baker,P; Britton, K.; Fisher, M.; Esclapez, J.; Pire, C.; Bonete, M.J.; Ferrer, J.; Rice, D.W. (2009). Active site dynamics in the zinc-dependent medium chain alcohol dehydrogenase superfamily. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106(3): 779-784.

 • Pérez-Pomares, F.; Díaz, S.; Bautista, V.; Pire, C.; Bravo, G.; Esclapez, J.; Zafrilla, B.; Bonete, M.J. (2009). Identification of several intracellular carbohydrate degrading activities from the halophilic archaeon Haloferax mediterraneiExtremophiles 13(4): 633-641.

 • Pire, C.; Esclapez, J.; Díaz, S.; Pérez-Pomares, F.; Ferrer, J.; Bonete, M.J. (2009). Alteration of coenzyme specificity in halophilic NAD(P) glucose dehydrogenase by site-directed mutagenesis. Journal of Molecular Catalysis B-Enzymatic 59(4): 261-265.

 • Zafrilla, B.; Martínez-Espinosa, R.M.; Esclapez, J.; Pérez-Pomares, F.; Bonete, M.J. (2010). SufS protein from Haloferax volcanii involved in Fe-S cluster assembly in haloarchaea. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1804(7): 1476-1482.

 • Bautista, V.; Esclapez, J.; Pérez-Pomares, F.; Martínez-Espinosa, R.M.; Camacho, M.; Bonete, M.J. (2012). Cyclodextrin glycosyltransferase: a key enzyme in the assimilation of starch by the halophilic archaeon Haloferax mediterranei. Extremophiles 16(1): 147-159.

 • Esclapez, J.; Zafrilla, B.; Martínez-Espinosa, R.M.; Bonete, M.J. (2013). Cu-NirK from Haloferax mediterranei as an example of metalloprotein maturation and exportation via Tat system. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1834: 1003-1009.

 • Esclapez, J.; Baker, P.; Rice, D. W.; Pire, C.; Ferrer,J.; Bonete, M.J. (2014). Study of zinc protein ligands in a halophilic enzyme. Current Topics in Peptide & Protein Research 15: 91-98.

 • Pire, C.; Martínez-Espinosa, R.M.; Pérez-Pomares, F., Esclapez, J.; Bonete, M.J. (2014). Ferredoxin-dependent glutamate synthase: Involvement in ammonium assimilation in Haloferax mediterraneiExtremophiles 18(1): 147-159.

 • Esclapez, J.; Bravo-Barrales, G.; Bautista, V.; Pire, C., Camacho, M.; Bonete, M.J. (2014). Effects of nitrogen sources on the nitrate assimilation in Haloferax mediterranei: growth kinetics and transcriptomic analysis. FEMS Microbiology Letters 350(2): 168-174.

 • Esclapez, J.; Pire, C.; Camacho, M.; Bautista, V.; Martínez-Espinosa, R.M.; Zafrilla, B.; Vegara, A.; Alcaraz, L.A.; Bonete, M.J. (2015). Transcriptional profiles of Haloferax mediterranei based on nitrogen availability. Journal of Biotechnology 193: 100-107.

 • Torregrosa-Crespo, J.; Pire, C.; Esclapez, J.; Camacho, M.; Bonete, M.J.; Martínez-Espinosa, R.M. (2015). Uses of haloarchaea in wastewater treatments combiing denitrification and nitrification processes. Journal of Earth Science & Climatic Change 6(5).

 • Torregrosa-Crespo,J.; Martínez-Espinosa,R.M.; Esclapez, J.; Bautista,V.; Pire, C.; Camacho, M.; Richardson, D.J.; Bonete, M.J. (2016). Anaerobic Metabolism in Haloferax Genus: Denitrification as Case of Study. Advances in Microbial Physiology 68:41-85.

 • Torregrosa-Crespo, J.; González-Torres, P.; Bautista, V.; Esclapez, J.M.; Pire, C.; Camacho, M.; Bonete, M.J.; Richardson, D.J.; Watmough, N.J.; Martínez-Espinosa, R.M. (2017). Analysis of multiple haloarchaeal genomes suggests that the quinone-dependent respiratory nitric oxide reductase is an important source of nitrous oxide in hypersaline environments. Environmental Microbiology Reports 9(6): 788-796.

 • Payá, G.; Bautista, V.; Camacho, M.; Castejón-Fernández, N.; Alcaraz, L.A.; Bonete, M.J.; Esclapez, J. (2018). Small RNAs of Haloferax mediterranei: Identificationand Potential Involvement in Nitrogen Metabolism. Genes 9(2): 83.

Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464