Saltar apartados

Objectius

L'IMEM pretèn:
* Aprofitar les interaccions sinèrgiques derivades del caràcter multidisciplinari dels integrants de l'Institut en honor de millorar la qualitat de la investigació en matèria de medi ambient.
* Coordinar la investigació realitzada dins dels diferents grups d'investigació signataris de la proposta i facilitar-ne la comunicació.
* Desenvolupar mecanismes per a coordinar la interacció amb altres Instituts Universitaris i centres d'investigació afins.
* Coordinar la recerca de fonts de finançament públiques i privades en matèria de R+D+I i facilitar el suport en l'elaboració de sol·licituds.
* Difondre els resultats de la investigació duta a terme per l'Institut i pels seus membres.
* La investigació a desenvolupar en l'IMEM abasta un doble àmbit: científic i tecnologicosocial.
 

Àmbit científic

* Aprofundiment en el coneixement dels sistemes vius i de la seua interacció amb el medi, particularment quant a mitjans mediterranis amb elevat dèficit hídric.
* Desenvolupament de nous mètodes i tècniques per a l'estudi d'aquests medis i de les seues problemàtiques ambientals, especialment les relacionades amb la desertificació i la sobreexplotació de recursos (incloent, entre aquests, el territori).
* Foment de la utilització d'una aproximació multidisciplinària i holística que permeta potenciar sinergies entre diferents disciplines.
 

Àmbit tecnologicosocial

* Difusió de la investigació mediambiental realitzada pels diferents grups: organització i participació en congressos, cursos no reglats i altres instruments de divulgació: pàgines web, tríptics, publicacions en revistes divulgatives, etc.
* Prestació de serveis a usuaris privats i empreses en matèria de medi ambient, inclosos tasques d'investigació, desenvolupament i innovació, així com assessoria, consultoria (normes ISO) i transferència de resultats.
* Prestació de serveis a les administracions públiques en matèria de medi ambient, especialment pel que fa a l'àmbit geograficoadministratiu de la Comunitat Valenciana: elaboració de plans de gestió d'espais protegits, ordenació territorial, projectes de restauració (de medis afectats per incendi, sobrepastura, activitats mineres extractives, etc.), i estudis d'impacte ambiental (dessalinitzadores, infraestructures de transport, urbanitzacions, etc.).
* Prestació de serveis a la mateixa Universitat d'Alacant (gestió sostenible del campus) i a la comunitat universitària: convenis de pràctiques en empreses, informació en matèria mediambiental, col·laboració amb organitzacions universitàries en l'organització de seminaris i congressos.

Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464