Saltar apartados

OBSERVATORI D'IMPACTE AMBIENTAL I TERRITORI


L'Observatori d'Impacte Ambiental i Territori
naix com a grup flexible de treball de caràcter multidisciplinari, promogut des de l'Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi “Ramon Margalef” (IMEM), de la Universitat d'Alacant, en què s'integren professors i investigadors d'aquesta Universitat amb interessos i experiència en les diverses temàtiques relacionades amb l'impacte ambiental.
tolla
Objectius

La seua labor consistirà en la documentació i recopilació d'informació de la problemàtica de l'impacte ambiental humà sobre el territori, els ecosistemes i el paisatge, especialment en l'àmbit de la província d'Alacant, i la seua corresponent anàlisi i diagnòstic, així com en la presentació de propostes de gestió o actuació en aquest camp. Així mateix, promourà un millor coneixement d'aquests temes per part del públic general. A tal fi es proposa com a vehicle de transmissió i diàleg entre l'àmbit acadèmic-tècnic, les administracions públiques, els agents socioeconòmics i la ciutadania general.

sèquia GuardamarEspecíficament, s'ocupa de temes com els següents:

•   Diagnòstic de les repercussions de les activitats humanes sobre el medi.
•   L'eficàcia real dels procediments d'EIA com a eina preventiva. Estudi de casos.
•   Pautes i instruments d'ordenació del territori i protecció i gestió del paisatge.
•   Diagnosi del coneixement i implicació de la ciutadania en la problemàtica
     ambiental del nostre entorn local.
•   Anàlisi de l'eficàcia de les estratègies de disseminació de coneixements
     ambientals entre les noves generacions.

Funcionament

-Celebra reunions de treball amb periodicitat preferentment mensual, en les quals es fa una anàlisi de l'actualitat, s'aborden temes específics sobre la documentació i informes presentats, i es proposen temàtiques d'anàlisi. És responsabilitat dels coordinadors presentar amb antelació els dossiers informatius necessaris per a les reunions.
-Independentment d'açò, pot celebrar reunions específiques per a abordar temes concrets d'interès proposats pels seus membres.
-Igualment, pot constituir comissions específiques per a abordar temes concrets d'interès o actualitat.
-Per a qualsevol de les seues sessions pot convidar especialistes externs o representants d'organismes de gestió o d'entitats socials relacionades amb les seues temàtiques d'interès.
-Es redacta un informe anual, a què es dóna publicitat.
-Es poden elaborar informes específics sobre algun aspecte de rellevància social i actualitat.
-Estableix contactes i formes de col·laboració amb entitats afins.
-Procura una presència en els mitjans de comunicació, dins d'una imatge d'objectivitat, imparcialitat i rigor tècnic.
-Promou activitats de disseminació: cursos, cicles de conferències, exposicions, etc. dirigides al públic general, i estudiants.
-Procura, d'acord amb editorials públiques o privades, realitzar publicacions en el seu camp d'interès.

 EQUIP QUE COMPON L'OBSERVATORI D'IMPACTE AMBIENTAL I TERRITORI

 • Antonio Pastor-López
  Coordinador de l'Observatori d'Impacte Ambiental i Territori i Professor del Dept. d'Ecologia
 • Luis Vicente López
  Director de l'IMEM i Catedràtic del Dept. de Ciències del Mar i Biologia Aplicada
 • Germán López
  Secretari de l'IMEM i Professor del Dept. d'Ecologia
 • Carlos Martín
  Membre de l'IMEM i Professor del Dept. Ciències del Mar i Biologia Aplicada
 • Eduardo Seva
  Membre de l'IMEM i Director del Dept. d'Ecologia
 • Andreu Bonet
  Membre de l'IMEM, Vicedegà de Biologia, Coordinador de l'Estació Biològica Font Roja Natura i Professor del Dept. d'Ecologia
 • Juan Rosa
  Director del Dept. d'Estudis Jurídics de l'Estat i Professor del Dept. de Dret Administratiu
 • Cipriano Juárez
  Membre de l'Institut Interuniversitari de l' Aigua i les Ciències Ambientals, de l'Institut Interuniversitari de Geografia i Professor del Dept. d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física
 • Miguel Angel Climent
  Profesor del Dept. d'Enginyeria de la Construcció, Obres Públiques i Infraestructura Urbana
 • Vicente Gozalvez
  Director del Dept. de Geografia Humana
 • Armando Ortuño
  Membre de l'Institut Interuniversitari de l' Aigua i les Ciències Ambientals i Professor del Dept. de Geografia Humana

INFORMES DE L'OBSERVATORI


ACTE D'INAUGURACIÓ


El 28 de setembre de 2007, a les 20:00h, en la sala “Rafael Altamira”, de la Seu Universitària de la ciutat d'Alacant,   C/ Ramón y Cajal, núm. 4, va tenir lloc l'acte de presentació de l'Observatori d'Impacte Ambiental i Territori de la Universitat d'Alacant. 

Hi van intervenir: 
Il·lm. i Mgfc. Sr. Ignacio Jiménez Raneda, Rector de la Universitat d'Alacant
Sra. Aranzazu Muñoz Criat, Directora General del Paisatge de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
Dr. Luis V. López Llorca, Director de l'Institut Universitari “Ramón Margalef”
Dr. Carlos Martín Cantarino, primer Coordinador de l'Observatori
Sr. Íñigo Sobrini, President de l'Associació Espanyola d'Impacte Ambiental

Van estar convidats per a l'acte de presentació els representants de l'administració ambiental autonòmica, ajuntaments de la  província d'Alacant i els seus representants en l'àrea de Medi ambient, Diputació Provincial-àrea de Medi ambient, col·legis professionals, associacions empresarials, associacions conservacionistes, instituts de secundària, organitzacions agràries, mitjans de comunicació i els membres de la comunitat universitària.
L'acte va finalitzar amb un Vi d'Honor

PROGRAMA DE PRESENTACIÓ

CURSOS:

Impacte Ambiental i Conservació del Territori i el Paisatge: Investigació per a enfrontar els reptes del segle XXI (2008/-2009)

Impacte Ambiental i Conservació del Territori i el Paisatge: Investigació per a enfrontar els reptes del segle XXI (2007/-2008)

Què fan els professionals que treballen en el medi ambient? (2007/2008)

Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464